EBB Tüzüğü
Birlik Tüzüğümüze pdf formunda erişebilirsiniz. 

Tüzük