EBB Tüzüğü
Birlik Tüzüğümüze pdf formunda erişebilirsiniz. 

EBB Tüzük (pdf)