Hakkımızda

EGE Belediyeler Birliği, 1986 yılında zamanın İzmir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura tarafından kuruldu. 1996'da merkezi Manisa'ya alınan Ege Belediyeler Birliği, Aziz Kocaoğlu'nun 2009 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması üzerine İzmir'e taşındı.

Kapsamı Ege Bölgesi olan birliğimiz, tüzel kişiliğe haiz olup faaliyet ve girişimlerini üyeleriyle koordineli bir şekilde yürütmektedir. 

Birliğimizin amacı; üye belediyeleri bilgilendirmek, mali imkanlarını etkin ve verimli biçimde kullanmalarını sağlamak, yasal konulardaki problemlerine çözümler önermek, haklarını ve çıkarlarını savunmak, yerleşim planları düzenlemek ve geliştirmek, kültür, eğitim, hukuki ve mevzuat alanlarında danışmanlık hizmetleri ile üyelere yol göstermektir. 

Yerel yönetimlerin kendilerinden beklenen misyonu yerine getirebilmeleri için bilgiye ulaşmaları ve sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Ege Belediyeler Birliği, üye belediyelere aktif ve sürekli bir şekilde katkı sunmayı amaçlamakta, kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplantı, seminer, panel ve sempozyum düzenleyerek yurt içi ve yurt dışında belediyelerimizi temsil etmektedir. 

Gerekli gördüğü durumlarda, diğer bölge birlikleri ile birlikte hareket ederek Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde mali destek ve gelişmeler konusunda üyelerine bilgilendirmeler yapmaktadır. 

Yapısı ve fonksiyonları itibariyle birliğimiz kurumsallaşmıştır. 

Üyelerimizle birlikte, mahalli idarelere yönelik kararların alınmasında yol gösterici olmaktadır ve birçok konuda etkisini zaman içerisinde göstermiştir. 

Ege Belediyeler Birliği, farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarının üyelikleriyle oluşmuş bir birlik olmasına rağmen siyaset üstü bir kurumdur ve bu vasfını uyumlu çalışmalarıyla sergilemiştir.