3. BÖLGESEL BELEDİYELER ÇALIŞTAYI

3. BÖLGESEL BELEDİYELER ÇALIŞTAYI

irleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Ege Belediyeler Birliği (EBB) işbirliğinde III. Bölgesel Belediye Çalıştayı 24-25 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Çalıştay Ege-Akdeniz bölgesinde 9 ili temsilen 18 belediye, 5 Kent Konseyi, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Milletler kuruluşları, donörler ve uluslararası kalkınma aktörleri dahil 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda Küresel Mülteci Mutabakatı, Sosyal Uyum Strateji Belgesi ve BM Kalkınma Amaçları çerçevesinde yerelleşme stratejileri ve bugüne kadar öğrenilen dersler, yerel yönetimler için sürdürülebilirlik, finans ve kaynak yaratma, temsiliyet ve katılımcılık konuları tartışılmıştır.
 
Açılış konuşmalarında UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye’nin dünyada hala en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olması ve devam eden ihtiyaçlara cevap verilebilmesi için kentlerin, yerel yönetimlerin, özel sektör ve üniversitelerin işbirliğinde kapsayıcı politikalar üretilmesi ve uygulanmasına vurgu yapmıştır.
 
 Birlik Genel Sekreterimiz Hasan Meriç Üstünkol, açılış konuşmalarında yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilerek sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak bölgesel ve ulusal Belediye birliklerinin savunuculuk ve koordinasyon alanındaki rolünün altını çizmiştir.
 
Çalıştay Göç İdaresi Başkanlığı Sosyal Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü Kamu Kurumlarıyla İşbirliği ve Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı Çerçevesinde Belediyelerin Rolü” konulu sunuşları ve Dr. Nihal Eminoğlu’nun “Kültürlerarası Kentler ve Bir Arada Yaşam Politikaları” sunumlarıyla devam etmiştir. Çalıştayın ilk gününde Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (3RP) çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği alanları ile Ege-Akdeniz bölgesi belediyelerinin iyi uygulama örnekleri, yerel deneyimlerden öğrenilen dersler ve ileriye dönük ihtiyaçlar tartışılmıştır.
 
Çalıştay ikinci gününde Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birimi Sosyal Projeler Koordinatörü Gülfem Kıraç Keleş’in “Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Uyuma İlişkin Rolleri ve İyi Uygulama Örnekleri” sunuşunun ardından UNDP Türkiye Ofisi moderasyonunda İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi, İzmir Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi, İzmir Kent Konseyi Göç ve Mülteci Çalışma Grubu, Doç. Dr. Fulya Memişoğlu ve UNHCR Kurumlar Arası Koordinasyon Birimi’nin katılımlarıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda Mültecilerin Temsiliyeti ve Anlamlı Katılımı” Paneli düzenlenmiştir. Bu Panelin ardından Türkiye Belediyeler Birliği moderasyonunda ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası katılımlarıyla “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik, Finansman ve Kaynak Yaratımı” Paneli düzenlenmiştir.  
Başkanın Mesajı
  • Başkanın Mesajı
  • Ege Belediyeler Birliği bu tarihsel ve kültürel kimliğin ete kemiğe bürünmesini mümkün kılan bir hukuki yapıdır.

    Devamını Oku..
Duyurular

Tüm Duyurular