SOSYAL HİZMET VE UYUM KAMPI

SOSYAL HİZMET VE UYUM KAMPI

“Mültecilerle Birlikte Çalışmak, Sosyal Uyum ve Belediyelerin Rolü” konulu Belediye Çalışanlarına Yönelik Sosyal Hizmet ve Uyum Kampı, UNHCR, Ege Belediyeler Birliği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin ortaklığında 20-21 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti. Birliğimiz Genel Sekreteri Yusuf Ali Karaman, UNHCR Türkiye İzmir Saha Ofisi Sorumlusu Taylan Dağcı ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat Göksel’in açılış konuşmaları sonrasında geçici koruma ve uluslararası korumanın temel ilkeleri, sosyal uyum ve yerel yönetimlerin rolü üzerine konuşmalar ve grup çalışmaları yapıldı ve ayrımcılık ve empati üzerine psikodrama çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kampına İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve Antalya illerinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan meslek elemanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği şubelerinde görevli sosyal hizmet uzmanları katıldı. Katılımcıların çalıştıkları belediyeler bünyesinde mültecilere yönelik yürüttükleri faaliyetleri haritaladırdıktan sonra mültecilerin hak ve hizmetlere eşit erişimi, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve işbirliği alanları konularında önerilerin sunuldu.

Başkanın Mesajı
  • Başkanın Mesajı
  • Ege Belediyeler Birliği bu tarihsel ve kültürel kimliğin ete kemiğe bürünmesini mümkün kılan bir hukuki yapıdır.

    Devamını Oku..
Duyurular

Tüm Duyurular